Let op!! Onze Zeeuwse Mosselkoninkjes zijn op. Bestellen kan weer vanaf juli 2024! Zeeuwse Oesters verkopen we nog wel! Groet, Van de Mosselman

Volg ons via Facebook of Instagram voor de leuke actie's en om mee te kijken in ons bedrijf. 

menu
sluit

De Mosselkwekerij

Certificaten

Onze historie
Bestel hier jouw mosselen!
Adresgegevens

Zeker Zeeuws® Streekproduct

Gegarandeerd 100% Zeker Zeeuws®

De betrokkenheid bij de eigen streek en de vraag naar duurzaam geproduceerde echte regionale producten neemt voortdurend toe. Ook toeristen willen tijdens een verblijf in Zeeland graag producten van de streek proeven, beleven en meenemen.

Maar hoe weet je nu of het product werkelijk uit de streek komt? Of wordt alleen de naam van de streek gebruikt of misbruikt? Om hier duidelijkheid in te verschaffen is er het Zeeuwse Streekkeurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct.

Als een product dit Zeeuwse keurmerk draagt weet u zeker dat de herkomst bekend en gegarandeerd is en dat het op een verantwoorde, duurzame manier is geproduceerd.

 

Zeker Zeeuws® staat voor kwaliteitsproducten uit zee en van het land met een gegarandeerde Zeeuwse herkomst; de provincie Zeeland inclusief Zeeuwse voordelta, kust en binnenwateren. Producten met het streekkeurmerk Zeker Zeeuws® zijn geteeld, gekweekt en geproduceerd door Zeeuwse ondernemers die echte smaak, zuiverheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Eerlijke en smaakvolle producten of diensten en gegarandeerd Zeker Zeeuws®, die in Zeeland be –en verwerkt zijn en duurzaam en maatschappelijk verantwoord geproduceerd zijn.

SKAL

In maart 2014 heeft onze Mosselkweek het SKAL certificaat behaald. En in 2023 heeft ook De Mosselkwekerij voor de verwerking van onze mosselen het SKAL certificaat behaald. Skal zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Skal houdt in opdracht van het Ministerie van EL&I toezicht op de biologische keten door middel van inspectie, certificatie en -waar nodig- sancties zoals intrekking van het certificaat. Met de afgifte van een keurmerk maakt Skal de betrouwbaarheid van onze Zeeuwse mosselen zichtbaar voor afnemer en consument. Wij mogen ook geen mosselen importeren.

 

Wij werken 100% biologisch. Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, etc. Voor ons is het verkrijgen van het certificaat een bevestiging dat we goed bezig zijn en goed voor de natuur zorgen.

MSC

Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) is een keurmerk voor (producten van) vis, schaal-en schelpdieren die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee en weinig bijvangst oplevert. De wens om de Nederlandse mosselvisserij te certificeren is afkomstig van de Nederlandse mosselhandel zelf. Belangrijke klanten, waaronder vooral supermarktorganisaties, vragen om MSC gecertificeerde vis, schaal- en schelpdieren. In het buitenland ontvingen de eerste, kleinere, mosselvisserijen het MSC-keurmerk. Om de plaats in het schap niet te verliezen, is in 2009 het traject gestart om het MSC- certificaat te behalen.

 

Alle mosselen uit de Nederlandse visserij zijn MSC-gecertificeerd. De PO-Mosselcultuur heeft het internationaal erkende keurmerk voor duurzame visserij op 28 juli 2011 behaald.

 

De Nederlandse mosselcultuur is al jaren bezig met het verduurzamen van haar productiewijze. Wij zijn actief in kwetsbare natuurgebieden als de Waddenzee en de Oosterschelde. We zijn in een constante dialoog met de natuurorganisaties en de overheid om de impact van onze activiteiten in balans te brengen met de natuurlijke omstandigheden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het mosselconvenant tussen de mosselsector, natuurorganisaties en overheid. Mosselzaad komt nu niet alleen uit de zaadvisserij, maar wordt meer en meer ingevangen met de zogenaamde Mossel Zaad Invanginstallaties ofwel MZI’s. Daarnaast hebben we ook te maken met gebiedssluitingen. De vele verbeteringen op het milieuvlak hebben nu tot de erkenning door het onafhankelijke MSC-certificaat geleid.

 

Als onderdeel van de certificering is ook afgesproken onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het ecosysteem in de door ons beviste en de onbeviste gebieden. Wij hopen straks de bevestiging van de wetenschap te krijgen dat onze productiewijze geen negatieve effecten heeft op de draagkracht van het ecosysteem. Dat geldt ook voor de impact van de mosselzaad invang installaties.

 

Maar daarnaast staat op ons wensenlijstje om de Nederlandse mossel die nu MSC gecertificeerd is ook als zodanig – dus als echt 100% Zeeuws – onderscheidend op de markt te brengen. Zeker de belangrijkste afzetmarkt België is hier bijzonder gevoelig voor.